Steun ons en help Nederland vooruit

Onze visie voor Enkhuizen – Verkiezingsprogramma 2018-2022

Lees hier onze visie voor Enkhuizen.

Leefklimaat boven massatoerisme

De stad aantrekkelijk voor inwoners én bezoekers.

Startsubsidies

Kansen voor nieuwe initiatieven

Maatwerk in het sociaal domein

De focus op wat de burger nodig heeft