Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Groenste Politicus 2017 op bezoek in Enkhuizen


D66 Europarlementariër bezoekt Seed-Valley

Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy heeft een bezoek gebracht aan Enkhuizen en Seed-Valley op uitnodiging van de fractie van D66-Enkhuizen. Samen met Jaap Koning en Hendrik Boland van D66-Enkhuizen sprak Gerbrandy met de directeur Jaap Mazereeuw van Enza Zaden BV over eigendomsrechten van uitvindingen en het Nagoya protocol. En met voorzitter JW Breukink van Seed-Valley over de kansen die deze innovatieve sector te bieden heeft.

Innovaties in groene software
Gerbrandy vindt dat Europa meer moet investeren in slimme economische groei. Dit betekent meer investeren in onderwijs en onderzoek, beter gebruik maken van nieuwe  informatie- en communicatietechnologieën en meer aandacht voor duurzame innovatie. “Er is een indrukwekkende transformatie van de wereldeconomie gaande. We gaan van grijze vervuilende methodes naar groene en slimme technologieën. De bedrijven in Seed Valley  geven een prachtig voorbeeld van de potentie van “groene software”. Hier worden Nederlandse innovaties bedacht die bijdragen aan groene groei en gezond voedsel”, aldus Gerbrandy.

Afbeelding : Jaap Mazereeuw en Gerben-Jan Gerbrandy

Kennis kampioen
Gerbrandy ziet veel kansen voor de innovatieve zaden sector in Nederland. Nederland is een  kennis kampioen. “Europa moet juist in die kennis investeren, daar ligt de toegevoegde  waarde”, aldus Gerbrandy. Hij vindt dat het Europese landbouwbeleid volledig op de schop moet. “D66 wil geld naar kennis in plaats van koeien. Wij pleiten al jaren voor afslanking van het landbouwbudget en betere besteding van de subsidies. Meer vergroening, vereenvoudiging, liberalisering en innovatie”, aldus de D66′er.

Minder regels
Behalve door te investeren in onderzoek en innovatie kan de EU ook bijdragen aan innovatie door regeldruk en andere barrières voor bedrijven en onderzoekers te verminderen. D66 vindt het van groot belang dat er heldere wetgeving voor de handel en teelt van zaden komt, die geen negatieve gevolgen zal hebben voor de biodiversiteit. De Europese Commissie heeft vorig jaar een voorstel gedaan voor nieuwe zadenwetgeving waarmee de huidige verouderde en zeer complexe wetgeving (12 richtlijnen) zou worden vervangen. Het voorstel is echter onlangs door het parlement verworpen omdat het niet de gewenste vereenvoudiging en lastenvermindering teweeg zou brengen.

Enkhuizen in Europa
De fractie van D66-Enkhuizen kijkt tevreden terug op dit bezoek. Eens te meer blijkt D66 Europa en lokaal met elkaar te kunnen verbinden middels korte partijlijnen en daarmee de belangen van Enkhuizen ook in Brussel onder de aandacht te brengen.  – Vrijdag 2 mei 2014

Volg ons op:

Gepubliceerd op 11-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018