Steun ons en help Nederland vooruit

datum: 16/6/2021

D66 betekent voor mij aandacht voor (persoonlijk) leiderschap. Zelf keuzes kunnen en willen maken, Verantwoordelijkheid willen nemen voor jezelf en voor je leefomgeving. In de politiek streef ik naar een zo groot mogelijk zeggenschap en regie van inwoners voor zichzelf en hun leefomgeving.

Als raadslid wil ik bijdragen aan een bestuur wat zijn verantwoordelijkheden neemt, oog heeft voor wat in de samenleving speelt en zorgvuldig omgaat met de processen richting inwoners. De uitdaging is om regels eenvoudiger te maken in uitleg en in uitvoering.

Ik wil bijdragen aan een raad die oog heeft voor een ‘samen leven’ nu en in de toekomst. Die oog heeft voor de vaak meerdere belangen van haar inwoners. Die open, transparant en zorgvuldig een afweging maakt en aangeeft waarom ze welke keuzes gemaakt heeft. Die het aandurft om de dingen anders te gaan doen, innovaties ondersteunt en stimuleert.

Samen met de leden en de fractie van D66 wil ik mij inzetten voor kansengelijkheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Daarbij wil ik mij samen met inwoners richten op een aangename, gezonde woon-, leef en werkomgeving.

van 2018 – 2019 was ik commissielid commissie BOFS

sinds 2019 ben ik raadslid. Ben ik lid van de werkgeverscie en de cie burgerparticipatie.

Meer van Machteld Buit