Steun ons en help Nederland vooruit

Christian Ileš (1999) is sinds 2019 Commissielid voor D66 Enkhuizen. Hij draagt de portefeuille Openbaar Bestuur en Economie op zich, met als ‘sub dossiers’ Burgerparticipatie, Openbare ruimte en Zorgaanbestedingen. In het verleden is hij de vertegenwoordiger West-Friesland geweest voor de Jonge Democraten, afdeling Amsterdam.

Hij is geboren en getogen in Enkhuizen, maar studeert HBO Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam en doet aan een zelfstudie van de Japanse taal. Persoonlijk én politiek hecht Christian veel waarde aan individuele vrijheden en onze liberale democratie, die hij graag wil waarborgen in onze samenleving en haar bestuur.

“Ik probeer innovatieve inzichten te brengen voor moderne problemen die wij als Gemeente ervaren, zoals bijvoorbeeld veranderende wetgeving of nieuwe verantwoordelijkheden, en de bijbehorende (nieuwe) kosten. Door te vertrouwen op de eigen kracht van de mens, onze democratie te vernieuwen en bureaucratie te mijden: hoop ik dat wij gezamenlijk van Enkhuizen een motor kunnen maken die onze welstand en innovatie voorwaarts duwt.”

Meer van Christian Iles