Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 mei 2021

Afsluiting Melkmarkt deugt niet

Enkhuizen Actueel schreef laatst dat de Raad ‘tegenstribbelde’ over de afsluiting en verdeeld over het onderwerp zou zijn.  Een juiste analyse, maar het doet geen recht aan de problemen en afwegingen die voor D66 en mij als Commissielid van belang zijn in dit dossier.

De discussie is moeilijk. Er zijn twee kanten waarvan beide hele goede argumenten naar voren brengen. Maar er zijn ook politieke opportunisten die deze discussie kapen. Zij hopen dan deze matige evaluatie te gebruiken om het College te verzwakken voor eigen politiek gewin. Deze discussie is dus niet alleen complex, maar ook politiek gevoelig en in bepaalde opzichten gekaapt. Iets waar wij ons bij D66 niet graag in waden.

Maar als jurist, burger van Enkhuizen en voorstander van degelijk, democratisch bestuur kunnen D66 en ik geen voorstander zijn van deze afsluiting. Niet omdat het idee per se slecht is of omdat ik niks geef om de ondernemers: maar omdat het besluit van top tot teen simpelweg rammelt. Hier is waarom:

NIET WETEN, EN TOCH DOEN

Het besluit om de Melkmarkt af te sluiten was al genomen voordat iedereen de evaluatie had ontvangen. Dit is ernstig om twee redenen: 1). Het College wist niet of de eerdere afsluiting goed was voor de stad, maar ging er van uit dat het wel zou deugen. 2). Het College stelde de Raad niet in staat om te bepalen of de evaluatie goed was.

Het tweede punt wordt extra pijnlijk wanneer burgers beweren niet gehoord te zijn, en wanneer partijen (waaronder D66) vinden dat bepaalde wijken of wegen óók betrokken hadden moeten worden. Dit maakt het onmogelijk om goed af te wegen of deze tweede afsluiting wel een goed idee is. Het is de norm dat wij eerst evalueren voordat wij een stap verder zetten. Als dit op vrijwel ieder onderwerp gebeurd: waarom is de afsluiting van de Melkmarkt de uitzondering?

ARBITRAIR ONDERSCHEID

De afsluiting is bedoeld om de ondernemers een hart onder de riem te steken. Een goed initiatief, maar er zijn meer ondernemers dan alleen de huidige vier die nu wél hun terras mogen uitbreiden. Ondernemingen verderop of in andere straten mogen en kunnen hun terras niet uitbreiden. Waarom de één wel, en de ander niet? Waarom specifiek die plek, en die ondernemers? Waarom krijgt de één het aanbod om voor haar deur een terras te mogen uitbreiden, en de ander op een plein ergens anders of helemaal niet?

Als dit tot een rechtszaak komt over discriminerend beleid, dan zouden de aanklagers best eens kans maken. Want de Melkmarkt is niet het enige stukje straat wat verantwoordelijk dicht kan, of de enige plek waar horecaondernemers het moeilijk hebben. Daarbij zit de afsluiting ook ondernemers en burgers in de weg die regelmatig over deze weg moeten reizen, of langs de nieuwe verkeerstromen wonen. Is iedereen die belanghebbende is, in de gelegenheid gesteld om zich hierover uit te spreken? Uit de evaluatie blijkt van niet. Kortom, dit beleid is arbitrair en daarmee juridisch enorm onverantwoord.

De D66 fractie heeft op 10 mei gevraagd voor het beleidsdocument die een duidelijke juridische onderbouwing zou moeten geven. Het College had beantwoord deze ter beschikking te hebben toen collega Machteld namens mij de vraag over de juridische grondslag had gesteld. Deze heeft de fractie na bijna twee weken nog steeds niet ontvangen.

COLLEGEBESLUIT

Het College heeft de afsluiting ambtshalve (dus geheel vanuit zichzelf) geregeld, dit noemen wij een Collegebesluit. Dit betekent dat de Raad er weinig over te zeggen had, niet erover had kunnen stemmen, en niet goed mee kon doen als beslisorgaan in gesprekken met bijvoorbeeld de politie of ondernemers. De Raad werd observant gemaakt in een proces waar het wel degelijk de regie had moeten hebben. Dat het College iets op een bepaalde manier kán doen, betekent niet dat ze het moeten doen. Zeker niet over een onderwerp dat zó polariseert en enorm rammelt.

Partijen moeten nu dus op de blauwe ogen van het College geloven dat zij zelf, op de juiste manier, kaders hebben gesteld en goede afwegingen hebben gemaakt: iets wat normaal gesproken de Raad namens het College moet doen. Probleem is alleen wel: dat het College dat goed heeft gedaan is een conclusie die ik niet terug zie in de evaluatie, maar ook niet hoor van de geluiden op straat. Dit is waarom die democratische grondslag zo belangrijk is. Al was het een voorstel waarover de Raad kon stemmen, dan hadden veel partijen (waaronder D66) geluiden uit haar achterban kunnen meenemen in een voor of tegen stem. Nu bleven al die geluiden als het ware in een kastje zitten, omdat het besluit door het College al gemaakt was. Dit is niet het democratisch en degelijk bestuur waar D66 zich voor hard maakt.

NAAR DE TEKENTAFEL DUS

Dit besluit deugt niet. Al willen wij goed de discussie voeren of deze afsluiting een goede manier is om ondernemers te helpen, moet dit besluit terug naar de tekentafel. Je kan immers niks goeds bouwen op een verrotte fundering. Daarom zou D66 graag het volgende willen zien:

1). Dat het College het besluit volledig intrekt en (goed) overnieuw begint.

2). Dat het College eerst een degelijke evaluatie aan de Raad verstrekt voordat het een voorstel hierover formuleert.

3). Dat het College de juridische grondslag meeneemt in de evaluatie, en dan uitlegt waarom het alleen op de Melkmarkt met die ondernemers mogelijk is.

4).  Dat het College dan een voorstel aan de Raad doet, die dan democratisch besluit óf en hoe deze afsluiting tot stand komt.