Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 maart 2018

Versterk jouw invloed op de stad

 

 

 

 

 

 


“In Enkhuizen valt op 21 maart écht iets te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen,” stelt Jaap Koning vast. En dus maakt het volgens het D66-team wel degelijk uit of je dan gaat stemmen of niet. “Zeker als we in Enkhuizen doorgaan op de ingeslagen weg, met openheid in het bestuur van onze stad.”

De D66-kandidaten wijzen op de belangrijke omslag die Enkhuizen het afgelopen jaar maakte, naar een moderner stadsbestuur dat past in deze tijd. “Het politieke debat is verplaatst van de achterkamertjes van het coalitieoverleg naar de openbare raadsvergadering. Door te gaan stemmen bepaal je direct mee wie jou vertegenwoordigt in die bijeenkomsten. Daarmee kun je in onze gemeente dus daadwerkelijk je eigen invloed versterken: op de inrichting van Enkhuizen en hoe jouw belastinggeld wordt verdeeld en besteed.”

 Transparant en slagvaardig bestuur

Het team is trots dat hun partij vorig jaar meehielp aan een unieke bestuurlijke constructie om het stadsbestuur naar behoren te laten functioneren. “Burgemeester en wethouders konden zich de afgelopen tijd helemaal richten op het belang van de stad in het algemeen, bóven partijpolitieke belangen. Raadsleden konden zich concentreren op hun taak om het College te controleren.” Het resultaat: meer zichtbaarheid en transparantie in het hoe en waarom van keuzes en besluiten voor de stad. En een slagvaardig college van B&W. “Het lukte hen om relatief snel een aantal projecten af te ronden die al jarenlang voortsleepten.”

Meer invloed van inwoners in de praktijk

Wat Jaap Koning betreft, smaakt dit naar méér. “Als de zaken niet meer ‘even’ onderling en ongezien worden geregeld, ontstaat nieuwe ruimte. Voor meer en serieuzere invloed en inbreng van inwoners. De volgende stap voor Enkhuizen is dan ook dat mensen meer kansen en de juiste faciliteiten krijgen: om in de praktijk mee te kunnen denken, -beslissen en -doen in hun stad en wijk. In steden als Almere, Laren en Amersfoort zijn er al vormen die we hier misschien ook kunnen toepassen.”

Een sterk en duurzaam Enkhuizen in de regio

Wie volgende week woensdag een rondje op de D66-lijst rood kleurt, kiest bovenal voor bewuste keuzes in de ontwikkeling van Enkhuizen. “We zetten ons in voor het behoud en de versterking van de unieke kenmerken van onze stad in de regio: de historie, (zaad)bedrijven en watersport. En voor zorgvuldige en duurzame keuzes voor de toekomst. Op het gebied van klimaat, kwaliteits-toerisme, passende woningen en verkeer.”

 

Meer weten?

Lees ons verkiezingsprogramma “Onze visie voor Enkhuizen“. Steun je ons hierin? Stem dan D66 Enkhuizen op 21 maart 2018. Voor vragen kan je contact opnemen met onze lijsttrekker Jaap Koning via 06 – 51639687 of via jaap.koning@me.com

Volg ons op: