Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 april 2017

Terugblik problemen SED-sociaal domein en vorming nieuw college Enkhuizen

Nieuwsbericht D66 Enkhuizen

Terugblik problemen SED-sociaal domein en vorming nieuw college Enkhuizen

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari jongstleden is door een raadsmeerderheid een motie van wantrouwen tegen wethouder Olierook gesteund. Daarop besloot Olierook op te stappen. Collega-wethouders Kok en Wijnne volgden daarna zijn voorbeeld. De motie is ingediend door D66-fractie Enkhuizen en gesteund door VVD, Nieuw Enkhuizen, PvdA, Het Enkhuizer Alternatief en Lijst Quasten. De belangrijkste aanleiding was een onderzoeksrapport over het sociaal domein binnen het samenwerkingsverband SED. Uit dit rapport kwamen grote bestuurlijke en organisatorische problemen naar voren, waarover de gemeenteraad de afgelopen twee jaar geen enkel signaal heeft gekregen.

Aanleiding: “SED-gemeenten lopen grote risico’s”

Op dinsdag 7 maart is er door het college aan de Enkhuizer gemeenteraad een raadsbrief verzonden met hierin de audit (onderzoek) van het externe onderzoeksbureau E&M Consultants naar de doelmatigheid van sociaal domein binnen de SED-gemeenten. De reden van het onderzoek was de beperkende verklaring over de jaarstukken 2015 van de accountant (Deloitte). In het onderzoeksrapport staat dat de SED-gemeenten op gebied van Jeugdhulp, Wmo en Minimabeleid “niet in control” is en dat de SED-gemeenten grote risico’s lopen op onrechtmatig handelen. Het ontbrak binnen de organisatie aan duidelijke sturing, kaders, rollen en beschrijving van werkprocessen. De kwaliteitsbewaking was juridisch als financieel gezien onvoldoende geborgd.

Motie van wantrouwen

De gemeenteraad is in de afgelopen 2 jaar door verantwoordelijk wethouder Olierook op geen enkele manier op de hoogte gesteld van de problemen in het sociaal domein. Keer op keer is de raad verzekerd dat de situatie onder controle was. Dit bleek echter niet zo te zijn. Ook is de D66-fractie uiterst ontevreden over de houding en het handelen van wethouder Olierook bij belangrijke dossiers over onder andere de verbouwing van de Drommedaris, problemen met de WMO-raad en het loket Werksaam. D66-fractieleider Emile van Marle: “Keer op keer verzuimd de verantwoordelijk wethouder de gemeenteraad actief te informeren en zijn de problemen altijd veroorzaakt door iets of iemand anders. Deze optelsom was voor D66-fractie Enkhuizen de reden om het vertrouwen in wethouder Olierook op te zeggen en een breed gesteunde motie van wantrouwen in te dienen”.

D66-raadslid Jaap Koning: “De D66-fractie is ontzettend geschrokken over deze uit de hand gelopen situatie. Het is in onze ogen meer geluk dan wijsheid, dat er geen ongelukken zijn gebeurd in het sociaal domein. Als gemeenteraad moeten wij vanuit de verantwoordelijk wethouder signalen en afdoende informatie ontvangen om onze controlerende taken goed te kunnen uitvoeren. Als de raad bij ernstige problemen niet of volstrekt onvoldoende wordt geïnformeerd, dan moet je als volksvertegenwoordiger de verantwoordelijkheid nemen en soms ook minder fijne besluiten nemen”.

Hoe nu verder

De gemeenteraad van Enkhuizen staat nu voor de uitdaging om zo snel mogelijk een goed functionerend college aan te trekken en de problemen binnen het sociaal domein op te lossen en andere belangrijke zaken op te pakken. Een raadsmeerderheid in Enkhuizen wil een ‘zakenkabinet’ van drie wethouders die de stad gaat besturen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. D66 heeft het voortouw genomen om daarvoor geschikte kandidaten te zoeken, nadat de SP – als grootste partij – daarvoor bedankte.

Achterliggende informatie
Link raadsbrief Audit Sociaal Domein

https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/modules/5/Raadsbrieven/383290

Link verklaring college B&W
https://www.enkhuizen.nl/collegeleden-enkhuizen-stellen-portefeuilles-ter-beschikking